Din Statutul Parohiei Sfânta Maria
Articolul 2 Obiectivele Parohiei sunt urmatoarele:
  • Sa mentina, sa învete si sa promoveze fara alterare traditiile si cultul Bisericii Ortodoxe Române.

  • Sa supravegheze si sa asigure asistenta spiritual-religioasa a tuturor enoriasilor.

  • Sa promoveze si sa extinda limba, cultura si unitatea de credinta religioasa si traditiile stramosilor, aducând astfel o contributie la societatea multiculturala australiana din care facem parte.

  • Sa mentina legatura cu Biserica Ortodoxa Româna, sub a carei jurisdictie canonica se afla.

  • Sa mentina si sa largeasca relatii de prietenie si colaborare cu celelalte Biserici Ortodoxe canonice si cu toti ceilalti crestini din Australia.
Articolul 3 Membri
Cererea de membru se face în scris si contine: numele, adresa si dorinta de a deveni membru. Cotizatia de membru se va stabili anual de catre Comitetul parohial, potrivit cu standardul vietii.

Comitetul va aproba fiecare cerere în parte si hotarârea se va comunica solicitantului. În nici un caz nu i se poate pretinde Comitetului sa dea explicatii pentru respingerea unei cereri.

Se va pastra un registru al membrilor cu numele, adresa si data aprobarii fiecaruia.

Articolul 4 Conducerea si administrarea parohiei
Conducatorul parohiei este preotul paroh.

Administrarea parohiei este încredintata unui Comitet parohial constituit dintr-un Birou de patru membri si un numar de alti sase membri, incluzând epitropii. Comitetul este ales de Adunarea generala a parohiei, pentru o perioada de doi ani.

Epitropii sunt purtatorii de grija ai proprietatii si în general ai bunurilor apartinând parohiei, în conformitate cu îndrumarile Comitetului parohial, cu conditia ca astfel de îndrumari sa nu fie în contradictie cu normele si actele de proprietate detinute.

Membrii Comitetului nu primesc nici un fel de remuneratie baneasca în legatura cu functiile lor.

Articolul 5 Biroul Comitetului
Biroul Comitetului este alcatuit din presedinte, vicepresedinte secretar si casier. Din acestia, vicepresedintele, secretarul si casierul alcatuiesc de asemenea comisia financiara. În eventualitatea oricarei vacantari în Biroul Comitetului, pozitia va fi completata de catre Comitet, iar persoana desemnata va îndeplini functia respectiva pe termenul mandatului persoanei înlocuite. Casierul pastreaza un sigiliu al casieriei

Articolul 6 Procedura la lucrarile Comitetului
Comitetul se va întruni pentru discutarea si rezolvarea treburilor curente, organizându-si sedintele de lucru în functie de acestea. Presedintele, sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele, poate oricând sa convoace o sedinta a Comitetului. De asemenea, si secretarul poate sa convoace Comitetul, la solicitarea scrisa a trei membri din Comitet.

Comitetul parohial poate lucra daca sunt prezenti 2/3 din membri lui. Daca nu se întruneste numarul de membri prevazut, sedinta se amâna pentru acelasi loc si la aceeasi ora, peste o saptamâna, când se va tine cu orice numar de membri, nu însa mai putin de trei.

În problemele ridicate la sedintele Comitetului se hotaraste cu majoritatea voturilor celor prezenti. În caz de egalitate de voturi, presedintele sedintei are dreptul la un al doilea vot.

În caz de reducere a numarului de membri ai Comitetului prin vacantari, Comitetul poate completa numarul necesar de membri, sau poate convoca o Adunare generala în acest scop

Articolul 12 Procedura la Adunarile generale
Adunarea generala parohiala este constituita din toti membrii parohiei înregistrati în registrul respectiv si care si-au îndeplinit îndatoririle morale si materiale fata de parohie si Biserica. [...]

Fiecare membru prezent la o Adunare generala are dreptul la un vot. Un membru absent poate fi reprezentat cu drept de vot la o Adunare de un alt membru al parohiei, daca delegarea este legalizata-autentificata de Judecatorul de Pace.

Articolul 18 Expulzarea de membri
Un membru al parohiei poate fi expulzat de catre Comitet, daca Comitetul considera tinuta lui ca aducând daune, prejudicii parohiei.

Expulzarea se face numai daca majoritatea membrilor parohiei o vor confirma la o Adunare generala convocata spre a o lua în considerare. O astfel de adunare se tine în termen de o luna de la data hotarârii Comitetului parohial.

La o astfel de Adunare, membrului a carui expulzare este luata în considerare i se va îngadui sa prezinte o explicatie verbala sau în scris, dupa cum doreste.

Votarea, în aceste cazuri, se va face prin buletine.

Comitetul va avea puterea sa excluda pe cel expulzat de la treburile parohiei.

Articolul 20 Presedintele Comitetului parohial
Preotul paroh este din oficiu presedinte al Comitetului parohial si al Adunarii generale a parohiei.
Design by Gabriel Ditu © 2005
Biserica Ortodoxa Sf Maria din Sydney
64 Linthorn Avenue - Enfield South - NSW 2133 - Australia

Din constitutia parohiei
Membri
Obiectivele Parohiei

De la preotul paroh
Calitatea de membru
Crezul - semnificatie

Pictura bisericii
Momente ale mintuirii
Tur virtual 360°